12:e spelaren
Syrianska FC har en trogen supporterskara och även om klubben har sitt säte i Södertälje är en större del av supporterskaran utspridd nationellt från norra till södra Sverige och internationellt med följeslagare främst i Europa, Mellanöstern och Nordamerika. De länder med störst koncentration supportrar enligt Facebook och fansidan där är följande i skrivande rangordning: Sverige, Tyskland, USA, Turkiet, Nederländerna, Schweiz, Syrien, Irak, Belgien, Frankrike, Libanon, Australien, Storbritannien, Österrike och Kanada. Fotbollen bidrar idag till en känsla av samhörighet och stolthet över folkets bakgrund och den stora skaran som följer matcherna på läktarna ser till att det blir folkfester.

Merchandise - Webshop
Ett annat större projekt, utöver denna hemsida, som berör webben är Syrianska FC:s nya webshop som lanserades under 2011. SFC Shop finns på adressen shop.syrianskafc.com och hanterar utöver rikstäckande beställningar även internationella sådana.

Officiell supporterklubb
Syrianska FC:s officiella supporterklubb heter Gefe Fans och grundades 2001. Klubben tar ett aktivt ansvar för en god läktarkultur och gör även samhällsinriktade insatser. 

 


 

© Syrianska FC  •  Box 222, 15123 Södertälje, Sweden  •  Tel. +46(0)8 550 341 84  •  Fax. +46(0)8 503 879 39  •  info@syrianskafc.com