Du kan följa våra ungdomslag på sportnik.


Ungdomsverksamheten i Syrianska FC har växt lavinartat på bara några år och intresset för att spela för föreningen ökar för varje år. Syrianska har i dagsläget över 500 verksamma barn och ungdomar, flickor och pojkar i olika åldrar och ca 65 ledare som utgör klubbens själ och framtid. Detta gör Syrianska FCs ungdomsverksamhet till Södermanlands mest omfattande.

Målsättningen är att ha en bred ungdomsverksamhet med flera lag i varje årskull där man försöker bygga verksamheten med glädje, spontanitet och social verksamhet i de yngre åldersgrupperna. Man har även som mål att också ha en mer elitinriktad verksamhet för de äldre där målsättningen är att få fram nya spelare till Syrianska FCs seniorverksamhet. Alla barn och ungdomar som vill spela i Syrianska FC skall få göra det oavsett färdighet.

Fotbollen en viktig faktor
Att fotbollen idag även fungerar som en viktig faktor för att fostra bra och ansvarskännande ungdomar ställer stora krav på klubben och dess ledare. Man vill medverka till att samtliga spelare fostras på ett bra sätt genom att lära ut vikten av att visa respekt, undervisa i frågor som behandlar moral, etik och samhällsansvar. Målsättningen är att skapa en fotbollstradition i god anda.

SFC Academy
I Södertälje finns det många unga talanger som inte erbjuds chansen att utvecklas. Tyvärr har det heller inte funnits någon förening som gett möjlighet att utveckla dessa unga talanger till elitspelare. Genom SFC Academy erbjuds de en möjlighet att utvecklas till just detta.

En uppföljning av ungdomarnas studier sker parallellt med fotbollen både i den reguljära ungdomsverksamheten och i SFC Academy. Syrianska FC anser att det är viktigt för spelarna att prioritera sina studier och undvika att komma efter i skolarbetet. Genom den sociala kompetens som individerna utvecklar förbered talangerna inför det framtida arbetet som fotbollsspelare på och utanför fotbollsplanen. Akademin ser till att fostra ungdomarna till elitspelare genom utbildning och kompetens likvärdig den som storklubbarna i Europa erbjuder.
 

 

 

 

 


 

© Syrianska FC  •  Box 222, 15123 Södertälje, Sweden  •  Tel. +46(0)8 550 341 84  •  Fax. +46(0)8 503 879 39  •  info@syrianskafc.com